Cikam Easy Cash Compact

Hygiënisch; medewerkers raken geen geld meer aan
Veilig: al het geld veilig opgeborgen
Tijdbesparend; geen kassa lades meer tellen
Geen kasverschillen meer; het systeem klopt altijd